Velforeningen for Stuaset Hytteområde © 2009

 

ARKIV

Her finner du arkiverte artikler

 

Her legger vi alle saker som ikke lenger ligger på forsiden

2016

Skamdalsvegen Årsmelding - Artikkel 09.05.2016

Skamdalsvegen veglag-ny kontaktperson - Artikkel 09.05.2016

Nye styremedlemmer Velforeningen - Artikkel 10.04.2016

Scooter spokjøring - Artikkel 18.03.2016

Innkalling årsmøte i Velforeningen - Artikkel 16.03.2016

Scooterkjøring helgekjøring (ordinær sporkjøring) - Artikkel 3.1.2016


2015

Info fra BKK - Artikkel 19.12.2015

Nye kraftledninger tynget av snø - Artikkel 1.12.2015

Turbokresultater sommeren 2015 -Artikkel 17.11.2015

Endringer i tomtefesteloven - Artikkel 22.10.2015

Ny bro over elven fra Helgaset - Artikkel 26.08.2015

Bossbuene er blitt bedre - Artikkel 26.08.2015


2014

Våre bossbuer - Artikkel 14.06.2014 

Referat årsmøte i Skamdalsvegen - Artikkel 10.5.2014

Strid om vegen til Skutle-hytta - Artikkel 9.5.2014

Årsmøte i Velforeningen -  innkalling -Artikkel 03.03.2014

Oppgradering av kraftlinje gjennom hytteområdet vårt - Artikkel 16.2.2014

Soga om Grønlia / Grønlidi - Artikkel 29.01.2014

Stuaset på facebook - Artikkel 10.01.2014

2013

Pressemelding fra Hardanger Energi - Artikkel 01.11.2013

Yess! - Artikkel 01.11.2013

Presentasjon fra Hardanger Energi - Artikkel 20.10.2013

Vurderer å droppe kraftutbygging - Hardanger Energi - Artikkel 16.10.2013

Møtereferat møte Aksjonsgruppe - Hardanger Energi- Artikkel 19.9.2013

Allmøte grunneiere-Artikkel 16.9.2013

Svar fra Hardanger Energi - Artikkel 12.9.2013

Aksjongruppe opprettet -Artikkel 2.9.2013

Artikkel i Hordaland-Grunneiernes protest mot HE's planar- Artikkel 2.9.2013

Artikkel i Hordaland - Hardanger Energi - overføring av vatn- Artikkel 30.6.2013

Protestbrev Hardanger Energi utbygging vernet vassdrag- Artikkel 19.6.2013

Stuaset Flora, siste sjanse -Artikkel 21.03.2013

Innkalling Årsmøte 2013 -Artikkel 18.02.2013

Nydelig film fra Olastøl mm - Artikkel 12.02.2013

2012

Nytt postkassestativ -Artikkel 19.12.2012

Sommerens rensking av Grønliberget - status -Artikkel 19.11.2012

Voss Vind - Artikkel 19.11.2012

Stuaset Flora -Artikkel 30.9.2012

Rensking og sikring av Grønliberget - Artikkel 18.06.2012

Litt historisk - Artikkel 04.06.2012

Befaring Grønliberget -Artikkel 15.04.2012

FERSK Oppdatering ift veiåpning -Artikkel 24.05.2012

Takk til sponsorer - påskerennet 2012 -Artikkel 17.04.2012

Mobilt bredbånd på hytten -Artikkel 16.04.2012

Årsmøte i Skamdalsvegen -Artikkel 15.04.2012

Mobildekning i hytteområdet -Artikkel 25.03.2012

Scootertransport -Artikkel 15.03.2012

Kunngjøring Årsmøte -Artikkel 30.01.2012

Hvor ble Bulko av? -Artikkel 25.01.2012

2011

Svar fra OED - kraftlinje trasevalg -Artikkel 22.10.2011

Sensommerhilsen - Artikkel 25.08.2011

Møtereferat møte med Skamdalsvegen -Artikkel 02.06.2011

Voldgiftssak Skamdalsvegen - Artikkel 10.05.2011

Bil påkjørt på Parkeringsplassen -Artikkel 25.04.2011

Bompengesaken - svar fra Samf.deptet -Artikkel 11.04.2011

Oppsummering fra Årsmøte i Skamdalsvegen -Artikkel 05.04.2011

Årsmøte Innkalling -Artikkel 16.03.2011

Vossapakken - svar fra SVV- Artikkel 21.01.2011

2010

Et bomeventyr -Artikkel 8.12.2010

Vossapakko - Klage sendt til samferdselsdepartementet m. flere- Artikkel 22.11.2010

Vossapakko -Artikkel 16.11.2010

Skamdalsvegen - Nordhordaland Tingrett -Artikkel 16.11.2010

Bompenger og handelssvikt -Artikkel 18.8.2010

Purrebrev sendt til Styret i Skamdalsvegen -Artikkel 10.8.2010

Oppslag i Hordaland - protest mot kraftlinjer - Artikkel 9.8.2010

Klage Kraftledning trase Granvin Voss - Artikkel 3.8.2010

Brev fra Voss Rekneskapslag - Artikkel 3.8.2010

Protestbrev kraftlinje Sima Samnanger -Artikkel 2.8.2010

Bompengesaka-flere oppslag i Hordaland - Artikkel 2.8.2010

Månedens hytteforening Artikkel 2.8.2010

Skamdalsvegen - brev sendt til Voss rekneskapslag AB -Artikkel 2.7.2010

Den eneste politikeren som taler vår sak -Artikkel 2.7.2010

Bomstasjon Svelgane - brev til kommunen Artikkel 2.7.2010

Styret i velforeningen protesterer mot øking av vedlikeholds-avgiften for Skamdalsvegen Artikkel 25.05.2010

Bompengesaken - brev til gruppelederne i for politiske partier i Voss KommunestyreArtikkel 27.04.2010

Bompengesaken - behandlet i FylkesutvalgetArtikkel 26.04.2010

Bompengesak med Kafka preg Artikkel 19.04.2010

Bompengesaka-Purrebrev til vegdir 25.03.2010 Artikkel 13.04.2010

Brev til styret i Skamdalsvegen (16.3.2010) Artikkel 13.04.2010

Ope brev til Kommunestyret i Voss Artikkel 06.04.2010 

Påsken 2010 Artikkel 22.03.2010

Årsmøte og klagemal eiendommskatt  Artikkel 10.03.2010

Stortingets Transp.komite har komm. 'Bompengesaka' vår Artikkel 26.02.2010

Bompengesaka behandlet i Formannskapet Artikkel 03.02.2010

2009

Brev sendt 26.11 til Ordførar og gruppeleiarar Artikkel 6.12.2009

Nei til doble bompengar Artikkel 24.11.2009

Vossapakko - orienteringsmøter artikkel 16.11.2009

Vossapakko - brev fra Statens vegvesen Artikkel 14.11.2009

Skamdalsvegen - vedlikehold & parkering Artikkel 09.09.2009

STOR INNSATS PÅ DUGNAD VED KJEATJØNN Artikkel 03.07.2009

VEGSTYRET INVITERER TIL DUGNAD LANGS VEGEN I HYTTEFELTET Artikkel 03.06.2009

Resultater Påskerennet 2009Artikkel 13.04.2009

Påskerennet 2009 Artikkel 01.04.2009

Parkering i Påsken Artikkel 26.03.2009

Nytt fra vegstyret Artikkel 26.03.2009

Plassering av bomstasjon - del 2 artikkel 23.03.2009

Plassering av bomstasjon - del 1 artikkel 19.03.2009

Påskerennet